Chile

Táto juhoamerická krajina patrí do tzv. Nového vinárskeho sveta. Vinič sem priviezli španielski kolonizátori koncom 16-teho storočia. Špecifikom čilského vinárstva je geografické rozloženie krajiny – keďže Čile sa tiahne temer po celej dĺžke Južnej Ameriky, tak klimatické podmienky sú v jednotlivých oblastiach veľmi rozdielne. Taktiež zber hrozna prebieha počas veľmi dlhej doby vzhľadom na rozdielne dozrievanie hrozna v jednotlivých vinárskych oblastiach Čile. Najväčší rozmach čilskeho vinárstva nastal v priebehu 19-teho storočia prispením silnej francúzskej emigrácie do tejto krajiny.

Zaujímavosťou je aj to, že vzhľadom na polohu krajiny táto nebola postihnutá fyloxérou tak, ako prakticky všetky vinárske krajiny v 19-tom storočí …. čiže doteraz sa môžeme stretnúť v niektorých lokalitách ešte s pôvodnými podpníkmi. Kvalitatívny posun nastal až v 90-tych rokoch minulého storočia, kedy začína modern éra čilského vinárstva.

Prívlastok
Cenový rozsah
Druh vína
Región
Producent
Štítky
Usporiadať podľa
Filter produktov
Prívlastok
Cenový rozsah
Druh vína
Región
Producent
Štítky