Chile

Táto juhoamerická krajina patrí do tzv. Nového vinárskeho sveta. Vinič sem priviezli španielski kolonizátori koncom 16-teho storočia. Špecifikom čilského vinárstva je geografické rozloženie krajiny – keďže Čile sa tiahne temer po celej dĺžke Južnej Ameriky, tak klimatické podmienky sú v jednotlivých oblastiach veľmi rozdielne. Taktiež zber hrozna prebieha počas veľmi dlhej doby vzhľadom na rozdielne dozrievanie hrozna v jednotlivých vinárskych oblastiach Čile. Najväčší rozmach čilskeho vinárstva nastal v priebehu 19-teho storočia prispením silnej francúzskej emigrácie do tejto krajiny.

Zaujímavosťou je aj to, že vzhľadom na polohu krajiny táto nebola postihnutá fyloxérou tak, ako prakticky všetky vinárske krajiny v 19-tom storočí …. čiže doteraz sa môžeme stretnúť v niektorých lokalitách ešte s pôvodnými podpníkmi. Kvalitatívny posun nastal až v 90-tych rokoch minulého storočia, kedy začína modern éra čilského vinárstva.

Filter Showing all 10 results
Cenový rozsah
Druh vína
Región
Producent
Štítky
Filter produktov Showing all 10 results
Cenový rozsah
Druh vína
Región
Producent
Štítky